Καταψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 – Πρόταση Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης

Σύμφωνα με τις δαπάνες που έχουμε καταψηφίσει κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους και στις οικ. επιτροπές, εισηγούμεθα την απομείωση των κάτωθι δαπανών και ποσών: Από την δαπάνη φωτεινού διάκοσμου με κωδικό εγγραφής 15-6691.011 και συνολικό ποσό 69.000€ την μείωση του ποσού κατά 39.000€.Το ποσό αφαιρείται από τον πίνακα 2,4 της εισηγητικής και από τις […]

Καταψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 – Πρόταση Κύματος Ενωμένων Πολιτών, Δ. Δαβάκης Read More »